Hyödyllisiä linkkejä

Jos ette ole vastanneet yleiseen kennelliiton kyselyyn, niin siihen on mahdollista vastata edelleenkin ja kerryttää tietoa rodun yleisestä terveydentilasta. Tämä löytyy linkistä. 

Haluaisimme myös muistuttaa, että koiran kuolinsyy olisi hyvä aina raportoida Suomen kennelliiton jalostustietokantaan. Sitä kautta on mahdollisuus kerätä tärkeää tietoa rodun terveystilanteesta.  Tarkkaa diagnoosia ei ole tarpeen jakaa, mutta olisi hyvä, että kuolinsyy ilmoitettaisiin oikeaan kategoriaan. Saat kategorisoinnissa tarvittaessa apuja vaikka meiltä yhdistyksestä. Muista siis aina päivittää koiran kuollessa sen kuolinsyy omakoira-palvelun kautta. Kuolinsyyn voi myös tarvittaessa toimittaa postitse kennelliittoon.  

Kun nuori koira sairastuu ja kuolee yllättäen, olisi suositeltavaa lähettää erityisesti epäselvissä kuolin tapauksissa koira avattavaksi Ruokavirastoon. Ohessa lähetysohjeet. 

Samoin olisi myös suositeltavaa kerätä koirasta DNA näyte (myös terveistä yksilöistä) ja informoida näytteen yhteydessä koiran mahdollisista sairauksista tai jos se on ollut täysin terve. Eläinlääkärisi opastaa näytteen kanssa ja ohessa Suomen kennelliiton ohjeet näytteenottoon.