Terveyskysely / Health Survey

Toivomme, että vastaatte oheiseen osioon, jossa keräämme tietoa kasvainsairauksista. Tutkitun tiedon perusteella noin joka viides lemmikki voi sairastua kasvainsairauksiin. Eläinlääkärit raportoivat, että joka kolmannella eläinpotilaalla on hyvälaatuinen tai pahanlaatuinen kasvain ja yli kymmenenvuotiaista 50% menehtyy syöpään tai kasvaimeen liittyvään sairauteen. Jos syöpä ja kasvaimet löydetään ajoissa, voidaan ne tänä päivänä joissain tapauksissa myös parantaa.
Monessa rodussa kuin myös Basset houndeissa syöpäsairaudet voivat olla perinnöllisiä. Koska viime vuosina myös nuoria basset houndeja on kuollut kasvainsairauksiin, haluaisimme kerätä tietoa, kuinka yleistä se rodussamme oikeasti on, joten vastaathan oheiseen kyselyyn. Sen voi
tehdä halutessaan täysin anonyymisti. Kyselyyn on tärkeää myös vastata, vaikka koirasi olisi ollut täysin terve, eikä kasvainsairauksia ole esiintynyt.


We hope you will respond to the Health Survey done by Finland´s Basset Hound Club, where we collect information on tumor diseases. Based on the information studied, about one in five pets can develop tumor disease. Veterinarians report that one in three animal patients has a benign or malignant tumor and 50% of those over the age of ten die from a cancer or tumor-related disease. If cancer and tumors are found in time, they can also be cured in some cases today.
In many breeds as well as Basset hounds, cancers can be hereditary. Since young basset hounds have also died of tumor disease in recent years, we would like to gather information on how common it really is in our breed, so please answer the questionnaire below. You can do this
completely anonymously if you wish. It is also important to answer the survey, even if your dog has been completely healthy and has not had any tumor diseases.