Kokouskutsu

SUOMEN BASSET HOUND -YHDISTYS ry
KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään sunnuntaina 29.09.2019 klo 14.00 Heljä Myllysen luona osoitteessa Sireenitie 16, Lepsämä.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruuus seuraavalle vuodelle
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (PJ +2-12)
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
10. käsitellään muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat ottaen huomioon yhdistyslain määräykset
11. kokouksen päättäminen


Tervetuloa!